Vinice 9.581 m2 * Klentnice

Ve vyhledávané lokalitě pod Kočičím kamenem, přímo na hranici Chráněné krajinné oblasti Pálava, ve viniční trati Bavory

Jedná se o většinový prodej 11/16 (69%) pozemku o velikosti 13.937 m2 (tj. 9.581 m2), na kterém bylo v roce 2004 vysázeno celkem cca 4.500 keřů odrůdy Tramín červený.

Spon v registraci byl původně 4.200 keřů na 1 ha. Poslední registrace v UKZUZ v květnu 2020 uvádí již jen 2.577 keřů. Vzhledem k neshodám současných vlastníků a na jejich žádost, byla registrace v dubnu 2021 zrušena. Dále proběhla valná hromada, kde byl většinový vlastník ustanoven všemi právy, tzn. pronájmem, prodejem, péčí o vinohrad apod. Nový vlastník, který zakoupí nabízenou 11/16 pozemku, si tak může okamžitě požádat o novou registraci a z pozice většinového vlastníka rozhodnout o dalším vývoji vinice.

Aktuálně je vinohrad (17 let starý, 100 % Tramín červený) v průměrném stavu, byly zanedbány podzimní i jarní práce a plocha mezi řádky je zarostlá vysokou trávou. Drátěnka i sloupky jsou však celkem v pořádku a je potřeba řešit dosazení cca 1/3 plochy a také registraci. Vinice je velmi dobře dostupná ze tří příjezdových komunikací.

 

Podrobné informace najdete také zde:

PRODÁNO